عضویت در تخفیفات

شما عزیزان می توانید با وارد کردن اطلاعات شخصی ذیل و عضویت، از تخفیفات اقامتی و رستوران ها و همچنین جشنواره های هتل های پارسیان از طریق پیامک آگاه شوید.

مزایای عضویت:
دریافت تخفیفات به روز از طریق پیامک
دریافت تخفیفات در زادروزتان
دریافت تخفیفات در زادروز همسرتان


تاریخ تولد همسر
تاریخ تولد
تلفن همراه
نام